Starty na 14:05

Plánovači tratě změnili otočné body a tak poletíme dnes kratší trať, která reflektuje počasí.