FL také do vzduchu

S mírným rozestupem za AGP startují také efelkáři. Vítr je stále silný, že by dnes vlnková disciplína?