Dnes po hranicích

Dnešní trať zavede závodníky opět do Polska. Vede po severních hranicích republiky až k Broumovu.

Sledovat polohu soutěžních kluzáku můžete zde:

Detail soutěžních tratí na soaringspotu